Korzyści

ikona1
Poprawa komfortu podróży
bezpieczeństwo, krótszy czas podróży, ok. 90 min. po modernizacji trasy Warszawa – Lublin.
ikona2
Nowoczesna infrastruktura pasażerska
funkcjonalne stacje i przystanki wyposażone w nowe ławki, stojaki na rowery i tablice informacyjne
ikona3
Dostępność kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się
ścieżki dotykowe na peronach ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym
ikona4
Wygodne podróże aglomeracyjne
dodatkowe tory, możliwość zwiększenia liczby połączeń
ikona5
Wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg i kolei
modernizacja przejazdów i wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania ruchem kolejowym
ikona6
Lepsza ochrona środowiska naturalnego wzdłuż linii kolejowej
tory ograniczające hałas, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt

logo eu

Działanie zrealizowane w ramach Umowy nr 90/101/0266/17/W/I na działania informacyjne i promujące w ramach projektów:
POIiŚ 5.1-11.1 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”
POIiŚ 5.1-11.2 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II”